ბლოგი

ფილტრი: Western nations

ხელის შეშლა და ყურადღების გაფანტვა: დასავლეთთან ურთიერთობის რუსული მეთოდოლოგია

ავტორი: დავით ბატაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი

ვრცლად
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.