შეხვედრები და დისკუსიები

Are Armenia and Azerbaijan Headed Towards Normalization?

2022 / 05 / 03

The entire world is focused on Russia's war in Ukraine. However, important developments are underway in Nagorno Karabakh. How far could it go? What are the chances and challenges for the long term peace between Azerbaijan and Armenia?


On May 5 at 20:00 (GMT+4) Rondeli Foundation will host a webinar with two experts from Azerbaijan:

Ahmad Alili - Director at Caucasus Policy Analysis Centre (CPAC).

Fuad Chiragov - Head of Department at the Center of Analysis of International Relations (AIR Center).

 

Moderator:

Alex Petriashvili - Senior Fellow, Georgian Foundation for Strategic and International Studies (Rondeli Foundation).

© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.