სიახლეები

ბოლო 24 საათი სირიაში, 24 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 24 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი ახლო სირიაში,  23 თებერვალი

ბოლო 24 საათი ახლო სირიაში, 23 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 22 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 22 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 21 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 21 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 20 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 20 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 19 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 19 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 17 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 17 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 15 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 15 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 14 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 14 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 13 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 13 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 12 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 12 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 11 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 11 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 10 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 10 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 9 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 9 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 7 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 7 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 6 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 6 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში,  3 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 3 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში,  4 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 4 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი სირიაში, 5 თებერვალი

ბოლო 24 საათი სირიაში, 5 თებერვალი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
ბოლო 24 საათი ახლო აღმოსავლეთში, 14 იანვარი

ბოლო 24 საათი ახლო აღმოსავლეთში, 14 იანვარი

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი 

ვრცლად
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.