ბიბლიოთეკა

Search
ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Geopolitics and Security: A new Strategy for the South Caucasus

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Konrad-Adenauer-Stiftung, GIP, DGAP
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 304
ინგლისური უსაფრთხოება 2018

Leadership that Triumphs: moments of Greatness in the Work of Leadership

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Acumen Publishing
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 345
ინგლისური პოლიტიკა 2018

Rethinking Asia: Why Asia is hopeful

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Acumen Publishing
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 242
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2018

Strategic Trends Key Development in Global Affairs

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for Security Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 80
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2018

Trapped Between War and Peace: The case of Nagorno-Karabakh

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 513
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2018

Protracted Conflicts

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Promotion of Intercultural Cooperation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 84
ინგლისური უსაფრთხოება 2017

Religion and Soft Power in South Caucasus: Policy Perspective

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Georgian Institute of Politics
 • ტიპი: პუბლიკაცია
 • გვერდი: 78
ინგლისური პოლიტიკა 2017

The End of Europe: Dictators, Demagogues, and the Coming Dark Age

 • ავტორი: Kirchick James
 • გამომცემელი: Yale University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 273
ინგლისური პოლიტიკა 2017

Xi Jinping: the governance of China

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Foreign Languages Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 619
ინგლისური პოლიტიკა 2017

New Eastern Europe: Silencing Dissent

 • ავტორი:
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 206
ინგლისური პოლიტიკა 2016

The History of Transnational Armenian Terrorism in the Twentieth Century

 • ავტორი: Kuznetsov Oleg
 • გამომცემელი: Verlag Dr. Koster
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 332
ინგლისური უსაფრთხოება 2016

Warsaw East European Review/The Wars of Russia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Studium Europy Wschodniej
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 206
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2016

Caucasus International Challenging Conventional Thinking in the Caucasus

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Eurasian Association of scientists
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 150
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2015

China's Military Strategy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Foreign Languages Press
 • ტიპი: პუბლიკაცია
 • გვერდი: 32
ინგლისური უსაფრთხოება 2015

NATO-Research Paper

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 12
ინგლისური უსაფრთხოება 2015

North Africa in Transition The Struggle for Democracies and Institutions

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 155
ინგლისური პოლიტიკა 2015

Security Community

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: OSCE Secretariat Communication and Media Relations Section
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 35
ინგლისური უსაფრთხოება 2015

SIPRI Yearbook : Armaments, Disarmament and International Security

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Oxford University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 775
ინგლისური უსაფრთხოება 2015

The Leader Method Transferring Experience of the Visegrad Countries to Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Institute of Urban Development
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 225
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2015

The Russian Military Today and Tomorrow: Essays in Memory of Mary Fitzgerals

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Department of the Army
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 465
ინგლისური უსაფრთხოება 2015

Unrewarding Crossroads? The Black Sea Region amidst the European Union and Russia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Sofia Platform
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 233
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2015

Abundance - The Future is Better than You Think

 • ავტორი: Diamandis Peter and Kotler Steven
 • გამომცემელი: Free Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 412
ინგლისური სხვა 2014

Azerbaijan- Georgia- Turkey: Trilateral Alliance and the Future of Regional Politics

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: SAM Center for Strategic Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 33
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Baku-Tbilisi-Kars Railroad The Iron Ground for the Silk Road

 • ავტორი: Kundu Nivedita Das et al.
 • გამომცემელი: SAM Center for Strategic Studies
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 69
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Beyond Air-Sea Battle: The Debate Over US Military Strategy in Asia

 • ავტორი: Friedberg Aaron
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 155
ინგლისური უსაფრთხოება 2014

Food Security in Asia: Challenges, Policies and Implications 

 • ავტორი: Datta Monika
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 2019
ინგლისური უსაფრთხოება 2014

Intersections

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Hague Institute for Global Justice
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 30
ინგლისური სამართალი 2014

Middle Eastern Security, the US Pivot and the Rise of ISIS 

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 256
ინგლისური უსაფრთხოება 2014

Overcoming Pakistan's Nuclear Dangers

 • ავტორი: Fitzpatrick Mark
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 171
ინგლისური უსაფრთხოება 2014

Perceptions and Strategies of Arcticness in sub-Arabic Europe

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Konrad Adenauer Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 245
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Security Sector Reform Action Plans for the South Caucasus Countries

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Centre for European and Nort Atlantic Affairs
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 78
ინგლისური უსაფრთხოება 2014

South Caucasus at a Crossroad

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Heinrich Boell Foundation South Caucasus Regional Office
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 171
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Ten years in the Euro-Atlantic Community

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Latvian Institute of International Affairs
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 149
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

The Making of Modern Georgia, 1918-2012

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 363
ინგლისური პოლიტიკა 2014

The Power of Currencies and Currencies of Power

 • ავტორი: Wheatley Alan
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 155
ინგლისური ეკონომიკა 2014

The Ties That Divide History, Honour and Territory in Sino-Japanese Relations

 • ავტორი: Choong William
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 167
ინგლისური პოლიტიკა 2014

Annual Report 2013

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: SAM
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 88
ინგლისური პოლიტიკა 2013

Arctic opening Insecurity and Opportunity

 • ავტორი: Miere Christian Le et al.
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 179
ინგლისური პოლიტიკა 2013

Armenia 2012 A Year of Choices

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: CIVILITAS Foundation
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 52
ინგლისური პოლიტიკა 2013

Bolsa-Escola History Theory and Utopia

 • ავტორი: Buarque Christovam
 • გამომცემელი: Thesaurus editora
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 125
ინგლისური ისტორია 2013

Cyber-Security Objective: Azerbaijan in the Digitalized World

 • ავტორი: Aliyev Kamal et al.
 • გამომცემელი: Center for Strategic Studies
 • ტიპი: ჟურნალი
 • გვერდი: 28
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

EU-NATO Collaboration: Implications and Prospects

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 300
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2013

Georgia's Nuclear Odyssey: The Path from Soviet Atomic Legacy to Global Nonproliferation Regime

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Civil Council of Defence and Security CCDS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 102
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

Georgian Foreign Policy The Quest for Sustainable Security

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Konrad Adenauer Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 219
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

Government Defence Anti-Corruption Index2013

 • ავტორი: Cover Oliver et al.
 • გამომცემელი: Transparency International UK
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 48
ინგლისური სამართალი 2013

Human Trafficking, Border Security and Related Corruption in The EU

 • ავტორი: Rusev Atanas
 • გამომცემელი: DCAF
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 20
ინგლისური სამართალი 2013

Introduction to the Georgian Business Law

 • ავტორი: Chechelashvili Zurab
 • გამომცემელი: German cooperation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 365
ინგლისური სამართალი 2013

Iraq - From War to a New Authoritarianism

 • ავტორი: Dodge Toby
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 2018
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

Ottomans and Armenians

 • ავტორი: Erickson Edward
 • გამომცემელი: Palgrave Macmillan
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 299
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2013

Regional Disorder The South China Sea Disputes

 • ავტორი: Raine Sarah et al.
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 225
ინგლისური პოლიტიკა 2013

Russia: of the Tsars,of the Bolsheviks of the New times

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Centre for East European studies university of Warsaw
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 203
ინგლისური ისტორია 2013

Security Sector Reform in Countries of Visegrad and Southern Caucasus: Challenges and Opportunities

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Centre for European and Nort Atlantic Affairs
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 117
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

South Atlantic, Brazil and the Cooperation Between Semiperiphery and Periphery

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Brazilian Centre for Strategy and International Relations
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 244
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

Sponsored to Kill Mercenaries and Terrorist Networks in a Zarbaijan

 • ავტორი: Charalampidis Ioannis
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 27
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool

 • ავტორი: Berg Caspar
 • გამომცემელი: International Idea, NIMD
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 84
ინგლისური პოლიტიკა 2013

Strategic Survey 2013 The Annual Review of World Affairs

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 381
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2013

Syria's Uprising and the Fracturing of the Levant

 • ავტორი: Hokayem Emile
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 211
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

The South Caucasus 2018 Facts, Trends, Future Scenarios

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Konrad Adenauer Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 370
ინგლისური პოლიტიკა 2013

The South Caucasus 2018 Facts,Trends, Future Scenarios

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Konrad Adenauer Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 370
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2013

The United Kingdom and Nuclear Deterrence

 • ავტორი: Stocker Jeremy
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 99
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912-1913, and Their Sociopolitical Implications 

 • ავტორი:
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 884
ინგლისური უსაფრთხოება 2013

Addresing Nonstrategic Nuclear Forces

 • ავტორი:
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 11
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Asia's Naval Expansion: An Arms Race in the Making

 • ავტორი: Till Geoffrey
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 252
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Caspian Forum

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Caspian Strategy Institute (HASEN)
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 180
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

კონკურენციის პოლიტიკა და ბაზრის რეგულირების პრაქტიკა

 • ავტორი: ხადური ნოდარ და სხვა
 • გამომცემელი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 163
ინგლისური ეკონომიკა 2012

Crisis in the Caucasus: Russia, Georgia and the West

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 246
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Cyberspace and the State: Towards a Strategy for Cyberpower 

 • ავტორი: Betz David et al.
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 158
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Democracy Policy Under Obama/Revitalization or Retreat?

 • ავტორი: Carothers Thomas
 • გამომცემელი: Carnegie Endowment
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 55
ინგლისური პოლიტიკა 2012

Drugs, Insecurity and Failed States: The Problems of Prohibition 

 • ავტორი: Inkstel Nigel et al.
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 163
ინგლისური სამართალი 2012

ECMI - Working Paper

 • ავტორი:
 • ტიპი: სხვა
ინგლისური პოლიტიკა 2012

Energy as Building Block in Creating Euro-Atlantic Security Community

 • ავტორი: Ivanob Igor et al.
 • გამომცემელი: EASI
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 16
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Failed Prevention - The Case of Georgia

 • ავტორი: Feichtinger Walter et al.
 • გამომცემელი: Study Group Information
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 2004
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Fighting Corruption in Public Services

 • ავტორი: Inc World Book
 • გამომცემელი: World bank publications
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 108
ინგლისური სამართალი 2012

Kyiv Security Forum Platform for European Security Architecture

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Arseniy Yatsenyuk Foundation
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 116
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Latin America and the Illusian of Peace

 • ავტორი: Mares David
 • გამომცემელი: Arundel House
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 203
ინგლისური პოლიტიკა 2012

Migrant Labour in the Persian Gulf

 • ავტორი: Kamrava Mehran et. Al
 • გამომცემელი: CIRS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 238
ინგლისური პოლიტიკა 2012

National Human Rights Action Plan of China (2012-2015)

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Foreign languages press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 58
ინგლისური სამართალი 2012

NATO Workshop Report

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 16
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Nuclear Politics and the Non-Aligned Movement: Principles vs Pragmatism

 • ავტორი: Potter William et al.
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 191
ინგლისური უსაფრთხოება 2012

Old and New Past, Present and Future of the Post-Communist World

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Studium Europy Wschodniej
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 60
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

Open Governance in Georgia - Achievements and Challenges

 • ავტორი: Gogidze Lasha
 • გამომცემელი: Transparency International - Georgia
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 42
ინგლისური პოლიტიკა 2012

Public Policy Analysis

 • ავტორი: Dunn William
 • გამომცემელი: Pearson
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 460
ინგლისური პოლიტიკა 2012

RAND - Social, Economic, & Technology Policy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: RAND
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 30
ინგლისური პოლიტიკა 2012

SAM Papers

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center For Strategic Research
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 15
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

უფლებადამცველთა მდგომარეობა საქართველოში 2011წლის იანვარი-2012 წლის ოქტომბერი

 • ავტორი: სამერსი ელიზაბეტ
 • გამომცემელი: ადამიანის უფლებათა ცენტრი
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 50
ინგლისური სამართალი 2012

The EU Eastern Partnership: Common Framework or Wider Opportunity? EU-Azerbaijani Perspectives on Cooperation

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: EGEA
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 185
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

The Future of Russia: Modernization or Decline?

 • ავტორი: Balcer Adam et al.
 • გამომცემელი: Centre for European Strategy
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 107
ინგლისური პოლიტიკა 2012

The Georgian Question Before the Free World-Acts,Documents,Evidence

 • ავტორი: Kandelaki Constantin
 • გამომცემელი: Siesta
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 217
ინგლისური ისტორია 2012

The Holocaust and the Armenian Case in Comparative Perspective

 • ავტორი: Guclu Yucel
 • გამომცემელი: University Press of America
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 191
ინგლისური პოლიტიკა 2012

The Role of Civil Society in EU Integration Processes: Real Engagement through Effective Involvement

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Center for Human Development
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 80
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

The South Caucasus and the Turkey: History Lessons of the 20th Century

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Heinrich Boll Foundation south caucasus regional office
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 210
ინგლისური ისტორია 2012

The Transatlantic Bargain

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 163
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

Toolkit on Police Integrity

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: DCAF- Geneva Centre for Democratic Control of Armet Forces
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 362
ინგლისური სამართალი 2012

Volatile Borderland: Russia and the North Caucasus

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Jamestown Foundation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 328
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2012

Weary Policeman American Power in an Age of Austerity

 • ავტორი: Allin Dana et al.
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 227
ინგლისური პოლიტიკა 2012

Afghanistan to 2015 and Beyond

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The International Institute for Strategic Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 299
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

An Appraisal of the EU's Trade Policy towards it's Eastern Neighbours: The Case of Georgia

 • ავტორი: Messerlin Patrick et al.
 • გამომცემელი: SciencePo and Centre for European Policy Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 110
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

Armenia 2011 Without Illusions

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Civilitas Foundation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 52
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

Assays from the History of Georgia-Abkhazia

 • ავტორი: Gamakharia Jemal et al.
 • გამომცემელი: Ministry of education of Abkhazia
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 524
ინგლისური ისტორია 2011

Changing Identities: Armenia, Azerbaijan, Georgia Collection of Selected Works

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Heinrich Boell Foundation South Caucasus
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 265
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.