პუბლიკაციები

სათაური ენა სფერო წელი

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ტრანსფორმაცია: პარადიგმის ახლებურად გააზრება

  • ავტორი: გეგეშიძე არჩილი და სხვა.
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი
  • ტიპი: ანგარიში
  • გვერდი: 92
ინგლისური უსაფრთხოება 2011
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.