პუბლიკაციები

სათაური ენა სფერო წელი

Reforming of the Post-Soviet Georgia's Economy in 1991-2011

  • ავტორი: Vladimer Papava
  • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
  • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
  • გვერდი: 152
ინგლისური ეკონომიკა 2013
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.