პუბლიკაციები

სათაური ენა სფერო წელი

Features Of Governmental ‘Business’ In Post-Soviet Georgia

  • ავტორი: Vladimer Papava
  • გამომცემელი: Eurasia Review
  • ტიპი: სტატია
ინგლისური ეკონომიკა 2017
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.