პუბლიკაციები

სათაური ენა სფერო წელი

Caucasian Tandem and the Belt and Road Initiative

  • ავტორი: Vladimer Papava
  • გამომცემელი: Regional Policy
  • ტიპი: სტატია
  • გვერდი: 12
ინგლისური, რუსული ეკონომიკა 2018
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.