უსაფრთხოების მიმოხილვა

სანქციების გვერდის ავლის საერთაშორისო პრაქტიკა და თავის არიდების შესაძლებლობები რუსეთისთვის

ავტორი: დავით შატაკიშვილი
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.