პუბლიკაციები

სათაური ენა სფერო წელი

ვინ ქმნის და ვინ ახორციელებს კრემლის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში

  • ავტორი: მამუკა კომახია, ანალიტიკოსი
  • გამომცემელი:
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2023

გამოქვეყნდა „ვინ ქმნის და ვინ ახორციელებს კრემლის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში - გზამკვლევის“ მესამე გამოცემა, სადაც განხილულია ვინ არის ჩართული 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებული კრემლის პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებაში. მესამე განახლებულ გამოცემაში 2022 წელს მომხდარი ცვლილებებიც არის ასახული.

Download PDF Geo
Download PDF Eng
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.