რუსეთის სამხედრო ძალების მიმოხილვა

The Battle of Ukraine, Special Issue 82, from 17 October, 14:00 to 21 October, 14:00 Kyiv Time

ავტორი: David Batashvili, Research Fellow at the Rondeli Foundation

This is a special issue of the Rondeli Russian Military Digest dedicated to the Russo-Ukrainian War, composed on the basis of numerous open sources.

 

Static shot from the Russo-Ukrainian War interactive map. The Battle of Ukraine as of the afternoon, 21 October 2022. All information on the maps is approximate.

 

Svatove-Starobilsk Area and Donbas Area – North

Ukrainians possibly achieved minor advances on some sections of the frontline in these areas. Russians continued their counterattacks west of Kreminna.

 

Black Sea Area

Ukrainians once again attacked in the northeastern part of the frontline in this area without achieving major advance.

 

Donbas Area – Northeast

Extremely heavy fighting continued around Bakhmut. Russians likely took village Odradivka south of this city.

 

Donbas Area – Southeast

Russians attacked at many spots along the frontline in this area without achieving advance.

 

No major territorial changes occurred in Donbas Area – South and Zaporizhzhia Area despite continued fighting.

დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.